ï»?!DOCTYPE HTML> (湖北,武汉,黄石,襄阳,荆州)墙体广告(制作,ä»·æ ¼) - 湖北新干线广告有限公å?/title> <meta name="Keywords" content="墙体广告"> <meta name="Description" content="为你详细介绍墙体广告产品内容,包括墙体广告的用途、型号、范围、图片等,在这里你可以得知所有墙体广告新闻以及最新的市场墙体广告价格.咨询电话:027-69606161"> <link type="text/css" href="/template/NEST60035/css/css.css" rel="stylesheet" /> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60035/js/jquery-1.4.2.min.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!--top开å§?-> <div class="top_bj"> <div id="top"> <div class="top_l fl">湖北新干线广告有限公司为您免费提ä¾?a href="http://www.yuejz.com.cn">户外墙体广告制作</a>ã€?a href="/supply/">武汉墙体广告</a>ã€?a href="/news/">墙面广告价格</a>等相关信息发布和最新资讯,敬请关注ï¼?/div> <div class="top_r fr"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/28950/stat/"></script> <div class="clear"></div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <!--top结束--> <!--抬头开å§?-> <div id="head"> <div class="logo fl"> <a rel="nofollow" href="/"><img src="/uploads/logo/20180111094524.jpg" alt="湖北新干线广告有限公å? width="1000" height="130"/></a> </div> <div class="clear"></div> </div> <!--抬头结束--> <!--导航开å§?-> <div class="nav_bj"> <script type="text/javascript"> $(document).ready(function(){ $("#nav li").hover(function(){ $(this).find("ul").slideDown("slow"); },function(){ $(this).find("ul").slideUp("fast"); }); }); </script> <div class="nav"> <ul id="nav"> <li class="no bk"><a rel="nofollow" href="/">首页</a></li> <li> <a rel="nofollow" href="/about/">关于新干çº?/a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/about/">公司简ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about2.html">组织结构</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about3.html">企业文化</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/about4.html">荣誉资质</a></li> </ul> </li> <li class="no"> <a rel="nofollow" href="/supply/">墙体广告案例</a> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/clfl/">材料分类</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/hyfl/">行业分类</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/oyfl/">区域分类</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/news/qtagfa-/">墙体广告方案</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/qtagwd/">墙体广告问答</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/hyxwdt/">行业新闻动æ€?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系新干çº?/a></li> </ul> </div> </div> <!--导航结束--> <!--广告图开å§?-> <div id="banner"> <div style="width:100%;overflow-x:hidden;"> <div style="width:1000px;margin:0 auto;"> <div style="width:1920px; height:405px; margin-left:-460px;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgwidth=1920; var adimgheight=400; var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20170328100929.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20170328100949.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20170328101352.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="'+adimgwidth+'" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> </div> </div> <div class="banner_b"></div> </div> <!--广告图结æ?-> <div id="container"> <div id="main"> <div class="left"> <div class="left_title">墙体广告案例</div> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60035/js/wwwnet.js"></script> <div class="left_list"> <ul> <li><a href="/clfl/" title="材料分类">材料分类</a> <ul> <li> <a href="/clfl/tlqtag/" title="涂料墙体广告">涂料墙体广告</a> </li> <li> <a href="/clfl/phqtag/" title="喷绘墙体广告">喷绘墙体广告</a> </li> <li> <a href="/clfl/phmqtag/" title="喷绘膜墙体广å‘?>喷绘膜墙体广å‘?/a> </li> <li> <a href="/clfl/qtjmag/" title="墙体巨幔广告">墙体巨幔广告</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/hyfl/" title="行业分类">行业分类</a> <ul> <li> <a href="/hyfl/jcqtag/" title="建材墙体广告">建材墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/gdqtag/" title="家电墙体广告">家电墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/gsqtag/" title="家私墙体广告">家私墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/qcqtag/" title="汽车墙体广告">汽车墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/jxqtag/" title="机械墙体广告">机械墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/zbqtag/" title="珠宝墙体广告">珠宝墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/-spqtag/" title=" 食品墙体广告"> 食品墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/bxqtag/" title="保险墙体广告">保险墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/yyqtag/" title="医院墙体广告">医院墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/txqtag/" title="通信墙体广告">通信墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/-nzqtag/" title=" 农资墙体广告"> 农资墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/slqtag/" title="饲料墙体广告">饲料墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/fcqtag/" title="房产墙体广告">房产墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/zfqtag/" title="政府墙体广告">政府墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/hssyqtag/" title="婚纱摄影墙体广告">婚纱摄影墙体广告</a> </li> <li> <a href="/hyfl/jthyqtag/" title="其他行业墙体广告">其他行业墙体广告</a> </li> </ul> </li> <li><a href="/oyfl/" title="区域分类">区域分类</a> <ul> <li> <a href="/oyfl/hnqtag45/" title="湖南墙体广告">湖南墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/jxqtag44/" title="江西墙体广告">江西墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/ahqtag/" title="安徽墙体广告">安徽墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/zjqtag/" title="浙江墙体广告">浙江墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/-adqtag/" title=" 广东墙体广告"> 广东墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/hnqtag/" title="河南墙体广告">河南墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/whqtag/" title="武汉墙体广告">武汉墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/esqtag/" title="恩施墙体广告">恩施墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/xgqtag/" title="孝感墙体广告">孝感墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/ezqtag/" title="鄂州墙体广告">鄂州墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/hdqtag/" title="黄石墙体广告">黄石墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/hgqtag/" title="黄冈墙体广告">黄冈墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/jzqtag/" title="荆州墙体广告">荆州墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/jmqtag/" title="荆门墙体广告">荆门墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/ycqtag/" title="宜昌墙体广告">宜昌墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/xnqtag/" title="咸宁墙体广告">咸宁墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/-szqtag/" title=" 随州墙体广告"> 随州墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/syqtag/" title="十堰墙体广告">十堰墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/xfqtag/" title="襄樊墙体广告">襄樊墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/tmqtag/" title="天门墙体广告">天门墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/xtqtag/" title="仙桃墙体广告">仙桃墙体广告</a> </li> <li> <a href="/oyfl/qjqtag/" title="潜江墙体广告">潜江墙体广告</a> </li> </ul> </li> </ul> </div> <div class="left_title martop12">联系我们</div> <div class="left_cont"> <div class="lefts"> <h4>湖北新干线广告有限公å?/h4> <p>联系: 18907187499</p> <p>手机: 18971171357</p> <p>电话: 027-69606161</p> <p>传真: 027-69606262</p> <p>邮箱:<a rel="nofollow" href="mailto:2846265063@qq.com">2846265063@qq.com</a></p> <p>网址:<a rel="nofollow" href="http://www.yuejz.com.cn">www.yuejz.com.cn</a></p> <p>地址: 武汉市蔡甸区广场花城</p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="right_title"> <span>您所在的位置ï¼?a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/oyfl/">区域分类</a> > <a href="/oyfl/whqtag/">武汉墙体广告</a> > <a href="/supply/43.html">墙体广告</a></span> <div class="title_txt">墙体广告</div> </div> <div class="right_cont"> <div class="mm"> <div class="proimg" > <div id="preview" class="spec-preview"> <span class="jqzoom"><img jqimg="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28950/201704130947112452895091601.jpg?path=www.yuejz.com.cn/uploads/cp/201704130947112452895091601.jpg" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28950/201704130947112452895091601.jpg?path=www.yuejz.com.cn/uploads/cp/201704130947112452895091601.jpg" /></span> </div> </div> <div class="protxt"> <span>产品名称ï¼?/span><h1>墙体广告</h1></br> <span>产品规格ï¼?/span></br> <span>产品型号ï¼?/span></br> <span>产品价格ï¼?/span> </br> </div> <div class="clear"></div> <div class="protail"><img src="/template/NEST60035/images/arr.gif" border="0"/><span>产品详细介绍</span></div> <div class="pro_tp"><p> <a href="/supply/160.html" target="_blank">墙体广告</a> </p> <p> 墙体广告发布地点选择很重è¦?br /> 1、国道、省道两侧醒目位置。在这两个位置上做广告,传播的范围比较广,且容易被群众所接受。在教长时间枯燥无味的旅途中,欣赏路边的广告,不失为一种很好的消遣方式,墙体广告所要表达的信息在不知不觉中被人们接受,并且没有半点强迫,其互动性超过其他的煤体ã€?br /> 2、集镇的闹市。在这个范围内。宜做一些农用产品广告和一些日用消费品广告,现在家电产品和农用车辆广告在农村比较盛行ã€?br /> 3、县乡的各主要路口。相对于国道和省é?它们的传播范围比较小,但如果产品主要针对农村市场。这个传播范围也够大了ã€?br /> 4、村庄、学校附近。这一地段人口相对集中。而且多为固定人群。注视率比较高ã€?br /> 选择好墙体发布地点是一个重要的步骤,它可以形成一个完整有效的宣传网络,从而以较少的花费形成较好的广告效果。如农药、化肥、农膜、种子等与农民朋友的田间劳作息息相关的产品。第二,要发布合法广告。墙体广告的制做,一定要找正规专业的户外墙体广告公司,因为墙体广告质量的好坏直接影响着公司产品的形象以及广告的反馈效果。再则。正规公司有完善的户外广告手续到各地工商、城管部门注册,保证了所发布广告的合法有æ•?否则。墙体广告制做出后,事发地主管部门不买帐,找各种借口惩罚企业就得不偿失了。墙体广告广告发展的因素表现形式单调。目前墙体广告的表现形式大体分为两种为常见的是纯文字形式,再者为图文结合,图为企业或产品标志。一些有创意的墙体广告也使用与广告信息有关的艺术设计,但这种广告所占比重很小ã€?br /> 由此不难发现,农村墙体广告的表现形式单一,缺乏视觉冲击力。表现形式单调,是影响墙体广告记忆度的主要原因。缺乏科学监管。农村墙体广告存在随意涂写现象。随意涂写,既包括随便选择墙面涂写,也包括涂写的形式和内容。这种现象既破坏周边环境又影响墙体广告的整体形象,引起村民普遍不满。目前在农村,墙体广告的发布,既缺乏法律法规约束,也没有严格的审批惩罚程序。缺乏科学监管是制约墙体广告发展的瓶颈,是各类问题滋生的源泉。因此墙体广告要发展必须建立健全相关法律法规,把墙体广告纳入科学有序的监管体系之中。缺乏统计监测。缺乏调查统计数据的支持,是目前墙体广告面临的又一问题。多数企业投放墙体广告缺乏传播效果的研究和测定ã€?br /> 墙体广告<br /> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28950/201704131136300062895094250.jpg" alt="" /><br /> 湖北新干线广告有限公司为您免费提ä¾?b>户外墙体广告制作</b>ã€?a href="/oyfl/whqtag/" target="_blank">武汉墙体广告</a>、墙面广告价格等相关信息发布和新资讯,敬请关æ³?18971171357 </p></div> </div> <div class="insNewsArti"> <div class="proArtiNum"> <p>上一条:<a href="/supply/44.html">墙体广告公司</a></p> <p>下一条:<a href="/supply/42.html">潜江墙体广告</a></p> </div> <div class="tag">相关标签ï¼?a href='/key.aspx?k=%ce%e4%ba%ba%c7%bd%cc%e5%b9%e3%b8%e6'>武汉墙体广告</a>,<a href='/key.aspx?k=%bb%c6%ca%af%c7%bd%cc%e5%b9%e3%b8%e6%bc%db%b8%f1'>黄石墙体广告价格</a>,<a href='/key.aspx?k=%c7%bd%cc%e5%b9%e3%b8%e6%d6%c6%d7%f7'>墙体广告制作</a>,</div> <div class="tag">来源ï¼?a href='http://www.yuejz.com.cn/supply/43.html'>http://www.yuejz.com.cn/supply/43.html</a> </div> <div class="tag">发布时间ï¼?017/4/13 0:00:00</div> </div> <div class="insPro">相关新闻</div> <div class="insNews"> <ul> <li><a rel="nofollow" href="/news/378.html">农村墙体广告制作公司分析农村墙体广告的未来发展趋势怎么æ ?/a><span>2020-07-09</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/377.html">农村墙体广告制作公司关于农村墙体广告的注意事项提é†?/a><span>2020-06-24</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/376.html">武汉墙体广告公司告诉大家户外广告选位的基本原则有哪些</a><span>2020-06-24</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/375.html">孝感墙体广告制作的流程是怎样的?孝感墙体广告制作要注意哪些问题?</a><span>2020-06-15</span></li> </ul> </div> <div class="insPro">相关产品</div> <ul class="relpro"> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/158.html" title="墙体广告制作"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28950/201901040930079102895048709.jpg?path=www.yuejz.com.cn/uploads/cp/201901040930079102895048709.jpg" alt="墙体广告制作"></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/158.html" title="墙体广告制作">墙体广告制作</a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/156.html" title="喷绘墙体广告"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28950/201901040901075942895020322.jpg?path=www.yuejz.com.cn/uploads/cp/201901040901075942895020322.jpg" alt="喷绘墙体广告"></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/156.html" title="喷绘墙体广告">喷绘墙体广告</a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/155.html" title="涂料墙体广告"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28950/201706191100251962895077006.jpg?path=www.yuejz.com.cn/uploads/cp/201706191100251962895077006.jpg" alt="涂料墙体广告"></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/155.html" title="涂料墙体广告">涂料墙体广告</a></span> </li> <li> <a rel="nofollow" href="/supply/151.html" title="电视墙体广告"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/28950/201706191049465982895090386.jpg?path=www.yuejz.com.cn/uploads/cp/201706191049465982895090386.jpg" alt="电视墙体广告"></a> <span><a rel="nofollow" href="/supply/151.html" title="电视墙体广告">电视墙体广告</a></span> </li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="clear"></div> <!--footer--> <div class="foot_bj"> <div id="footer"> <div class="foot_nav"> <ul> <li class="no"><a rel="nofollow" href="/">首 é¡?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/about/">关于我们</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/supply/">产品中心</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/news/">新闻资讯</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/contact/">联系我们</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.html">网站地图</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/sitemap.xml">XML</a><span>/</span></li> <li><a href="/4g/" target="_blank">手机网站</a><span>/</span></li> <li><a rel="nofollow" href="/">返回顶部</a><span>/</span></li> </ul> </div> <div class="banquan"> <div class="er fl"><img src="/template/NEST60035/images/ewm.jpg"></div> <div class="callus fl"> <span>联系我们 Contact us</span><br> 地址:武汉市蔡甸区广场花åŸ?br> 电话ï¼?27-69606161<br> 手机ï¼?8971171357 <br> 传真ï¼?27-69606262<br> E-MAILï¼?846265063@qq.com </div> <div class="bq_wz fr"> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.yuejz.com.cn(<a rel="nofollow" title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)湖北新干线广告有限公å?br /> <p>武汉墙体广告公司哪家好?供应订做多少钱?湖北墙体广告怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供湖北墙体广告、墙体户外广告、墙体喷绘广告公司、湖北农村墙体广告等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!  <a target="_blank" rel="nofollow">技术支持:武汉网站优化</a></p> </div> <div class="cityspread"> <p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1261548786'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1261548786%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-02-28/"></script> Powered by <a rel="nofollow" title="企业系统" target="_blank">筑巢</a> <a rel="nofollow" target="_blank">鄂ICPå¤?0015297å?4</a> </div> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> </div> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <!-- 产品放大js --> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60035/js/jquery.jqzoom.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60035/js/base.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/NEST60035/js/marquee.js"></script> <a href="http://www.yuejz.com.cn/">ÍþÄá˹²ÊƱע²áÍøÖ·</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>